Uit®waarde, de ondernemers in de Gouden Ham en NORT Gelderland zijn, ondersteund door het RBT Rivierenland, gaan samenwerken in de werkgroep mobiliteit. Doel hiervan is het dagrecreatieve bezoek aan de onderscheiden deelgebieden binnen de Gouden Ham te verhogen en de mobiliteit van de aanwezige recreanten binnen het recreatiegebied te vergroten.

Een van de manieren waarop dit kan worden bereikt is het uitbouwen van de bekende veerverbinding binnen de Gouden ham naar een pendeldienst met een beperkte veerfunctie. Omdat mobiliteit belangrijk is voor de recreatieve sector betaalt de gemeente West Maas en Waal uit het PRET-fonds mee aan de exploitatiekosten van het 1e proefjaar van deze Pendeldienst.

Op zaterdag 12 juli 2008 zal omstreeks 11.00 uur de pendeldienst Gouden Ham van start gaan.
De gewone voetveerbinding tussen de Loswal te Maasbommel en het Langeland in de Gouden Ham blijft gedeeltelijk bestaan. In de periode 12 juli t/m 24 augustus 2008 wordt dagelijks gevaren tussen 10.00 – 11.00 uur en van 17.00 – 18.00 uur.

De pendeldienst vaart vervolgens van 11.00 – 17.00 uur, laatste afvaart om 16.00 uur in een zgn. één uursdienst.

De pendeldienst start vanaf Maasbommel (11.00 uur) en vaart vervolgens elk heel uur haar rondje door de Gouden Ham. Vanaf Maasbommel vaart men naar het Langeland, dan naar de Maaslanden en vervolgens naar de verbindingsweg van het Groene Eiland. De boot vaart vervolgens weer via de Maaslanden en het Langeland weer terug naar Maasbommel.

Het vaarseizoen wordt afgesloten met de reguliere diensten in alleen de weekeinden vanaf 30 augustus t/m 28 september (10.00 uur tot 18.00 uur).

Tarief € 1 per persoon: voor voetveer en/of pendeldienst (max. 3 haltes)

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact