Het gebied rondom Strandpark Slijk-Ewijk en Landgoed Loenen is een landschappelijk en nog overwegend groen gebied, dat ligt in de gemeente Overbetuwe. Het gevarieerde landschap biedt veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen of een paar uurtjes te luieren aan het strand. De bedoeling is de kwaliteit van het landschap, de natuur en de recreatieve mogelijkheden te verbeteren.

Om dit te realiseren is een gezamenlijke landschapsvisie ontwikkeld door de gemeente Overbetuwe, uit®waarde, Staatsbosbeheer, K3 Industriezand BV, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat.

Er is nu gestart met het eerste uitvoeringsproject; het aanleggen van een moeraszone achter de Noordwal van landgoed Loenen. Het uitvoeringsproject maakt de oorspronkelijke functie van de Noordwal, als achterkade van het landgoed, weer zichtbaar.

De moeraszone grenst aan het recreatiegebied Strandpark Slijk-Ewijk. Door het plaatsen van een brug over de Verloren Zeeg komt een verbinding tot stand tussen het strandpark en het landgoed. Door de verbinding ontstaat één recreatief gebied van 300 hectare. In het gebied komen een drietal bewegwijzerde wandelroutes, een nieuwe parkeerplaats en infopanelen met informatie over het gebied en de routes. Het landgoed is eigendom van Staatsbosbeheer en het recreatiegebied van uit®waarde.

Op 22 oktober vindt de officiële opening plaats.

Aanles Moeraszone Slijk-Ewijk Uiterwaarde 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact