Op woensdag 22 oktober 2008 heeft de officiële opening plaatsgevonden van het eerste uitvoeringsproject de landschapsvisie Slijk-Ewijk – Landgoed Loenen (gemeente Overbetuwe) op het recreatiegebied Strandpark Slijk-Ewijk.

Door samenwerking van de gemeente Overbetuwe, Uit®waarde, Staatsbosbeheer, Dekker Van de Kamp, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Dienst Landelijke Gebied en Rijkswaterstaat is een gezamenlijke landschapsvisie ontwikkeld om de kwaliteit van het landschap, de natuur en de recreatieve mogelijkheden te verbeteren.

Door de aanleg van een moeraszone achter de Noordwal van landgoed Loenen wordt de oorspronkelijke functie van de deze wal, als achterkade van het landgoed, weer zichtbaar. De moeraszone grenst aan het recreatiegebied Strandpark Slijk-Ewijk. Door het plaatsen van een brug over de Verloren Zeeg is een verbinding tot stand gebracht tussen het strandpark en het landgoed. Hierdoor ontstaat er één recreatief gebied van circa 300 hectare.

Bij landwinkel “De Grote Doorn” start een drietal bewegwijzerde wandelroutes en is een parkeerplaats aangelegd voor de wandelaars. Wandelaars kunnen na hun wandeling genieten van een bezoek aan de landgoedwinkel.
Het landgoed is eigendom van Staatsbosbeheer en het recreatiegebied van Uit®waarde.

Moeraszone Slijk-Ewijk Uiterwaarde 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact