Door samenwerking tussen Rijkswaterstaat (Dienst Oost-Nederland) en uit®waarde is voor de vakantievierende schippers in de beroepsvaart in het recreatiegebied Eiland van Maurik een prachtige afmeervoorziening tot stand gekomen.

Al langer maakten diverse schippers met hun familie gebruik van het fraaie recreatiegebied, nu kan dat aan een voor de beroepsvaart geschikte aanlegplaats. De aanlegvoorziening is mede gerealiseerd in het kader van de overdracht van het nautisch beheer in het Eiland van Maurik van Rijkswaterstaat (Waterdistrict Rijn – Lek) naar uit®waarde. Voor de watersporters en de binnenschippers is daarmee de regelgeving vereenvoudigd en kan het recreatieve gebruik van het gebied in samenhang worden bezien.

De opening heeft plaatsgevonden op 17 juni 2010.

Aanmeergelegenheid Eiland van Maurik Uiterwaarde 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact