Op maandag 31 mei is door uit®waarde de picknickbank voor de St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath officieel overhandigd. Voor de kerk staat nu een bank waarop fietsers en wandelaars kunnen neerstrijken. Uit®waarde, het verzelfstandigd recreatieschap gevestigd in Kerk-Avezaath, wilde graag iets aan het dorp schenken. Het is een mooi geschenk op een goed moment geworden. Vanaf volgende week zal de kerk ook buiten de kerkdiensten om af en toe open zijn voor wie maar binnen wil lopen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de plaatstelijke commissie van de Stichting oude Gelderse Kerken de St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath voor dorpsgenoten, passanten zoals fietsers en wandelaars maar evengoed voor iedereen die een kijkje wil nemen, op bepaalde tijden open te stellen. Vrijwilligers van binnen en buiten de kerk zijn bereid dit mogelijk te maken.

De tijden zijn: vanaf 8 juni  tot en met 28 september elke dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur, en de eerste zondag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.

Picknickset Kerk-Avezaath Uiterwaarde

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact