Woensdag 23 juni om 11.00 uur openen gemeente Buren, Waterschap Rivierenland en Uit®waarde de dagsteiger aan de Korne in Buren.

Dit voorjaar heeft Waterschap Rivierenland de Korne in Buren uitgebaggerd. Hierdoor is de Korne weer bevaarbaar voor pleziervaartuigen. In opdracht van gemeente Buren heeft Uit®waarde hierna een dagsteiger gerealiseerd in Buren ter hoogte van de Weeshuiswal. Het uitbaggeren en het aanleggen van de dagsteiger zijn mogelijk gemaakt met gelden van de provincie Gelderland.

Druk hier voor de poster.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact