Het fiets- en voetveer Beuningen – Slijk-Ewijk komt weer een stapje dichterbij. Op maandag 10 januari ondertekenden wethouder Piet de Klein (gemeente Beuningen), wethouder Frits Witjes (gemeente Overbetuwe) en Alex Kwakernaak (directeur Uit®waarde) belangrijke overeenkomsten.

Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beuningen en Overbetuwe en een exploitatieovereenkomst met recreatiebedrijf Uit®waarde.

Na 50 jaar weer terug
“We zijn erg blij dat deze verbinding na ruim 50 jaar weer terug komt. We hebben er hoge verwachtingen van”, aldus wethouder Frits Witjes van de gemeente Overbetuwe.

Welkom rustpunt
Wethouder Piet de Klein: “Waar water is, is een weg. Dit fiets- en voetveer is de weg tussen de twee oevers van de gemeenten Overbetuwe en Beuningen. In de dagelijkse hectiek van het snelverkeer vormt dit veer een welkom rustpunt. Toeristisch verbindt het op een nostalgische wijze twee prachtig mooie gemeenten en hun uitloopgebieden met elkaar”.

Zomer 2011 eerste vaart
Uit®waarde voert de bedrijfsvoering van deze en 7 andere veerverbindingen. Vanaf komende zomer kan het veer gebruikt worden. Fietsers en wandelaars kunnen voortaan elke zomer met het veer de Waal oversteken tussen Slijk-Ewijk en Beuningen.

Trots op nieuw veer
Directeur Alex Kwakernaak: “De nieuwe veerverbinding Beuningen-Slijk-Ewijk is alweer het 10e veer dat in de vaart wordt gebracht door uit®waarde. Uit®waarde exploiteert zelf nu 8 voetveren over de Lek, de Linge, de Waal en de Maas. Het voetveer dat voor Beuningen-Slijk-Ewijk is aangekocht is gebouwd bij bouwwerf de Amsterdamse Scheepswerf G. de Vries Lentsch jr. in 1956. Het veer heeft als rondvaartboot in Rotterdam gevaren. Het is ons grootste en langste veer tot nu toe en wordt geschikt gemaakt voor de overtocht van maximaal 40 personen”. Het veer vormt een belangrijke schakel in het recreatief en toeristisch verkeer. Zo sluit het nieuwe veer aan op een aantal fiets- en wandelroutes, zoals het fietsroutenetwerk en ‘struinen langs de Waal’.

Bijdragen van beide gemeenten, Stadsregio en provincie
De gemeenten Beuningen en Overbetuwe hebben aan Uit®waarde de opdracht gegeven om de veerverbinding te exploiteren. Er is een overeenkomst voor minimaal 10 jaar afgesloten, waarbij Overbetuwe en Beuningen jaarlijks bijdragen in de kosten voor het exploitatietekort. De provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen betalen samen de € 250.000 aan investeringskosten.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact