Het dagrecreatiestrand van het Eiland van Maurik heeft op 19 mei 2011 in jachthaven Flevostrand in Biddinghuizen de Blauwe Vlag uitgereikt gekregen. Het Eiland van Maurik is een van de vier binnenlandse dagrecreatiestranden in Nederland die deze vlag heeft gekregen.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.
Het doel van het Blauwe Vlag programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.

Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkennings- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.

Johan van Zetten Uiterwaarde Blauwe Vlag
Johan van Zetten, Hoofd Beheer Uit®waarde

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact