Op zaterdag 10 september, de eerste Open Monumentendag, is het twee keer feest. En u bent daarbij van harte welkom! Eerst maakt om 13.30 uur het trekpontje aan de Culemborgse Vliet zijn eerste oversteek. Daarna wordt rond 14.15 uur met een ouderwets kanonschot het sein gegeven tot het dichtdraaien van één van de laatste werkende kraanbruggen in Nederland: de toegangsbrug tot Werk aan het Spoor bij de Diefdijk.

Het trekpontje over de Culemborgse Vliet
Om 13.30 uur maken gedeputeerde van Dijk van de provincie Gelderland, directeur Kwakernaak vanUit®waarde en burgemeesters Molkenboer van Leerdam en van Schaijck van Geldermalsen de eerste oversteek over de Culemborgse Vliet.
 
Het trekpontje is een nieuwe schakel in een groeiend netwerk van fiets- en wandelpaden in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het pontje verbindt Leerdam (Diefdijk) en Acquoy (Acquoyseweg, gemeente Geldermalsen) . Het trekpontje is geschikt voor wandelaars en fietsers die de Culemborgse Vliet willen oversteken. Er kunnen maximaal 4 personen tegelijkertijd op het trekpontje.
 
De kraanbrug
Om 14.15 uur luiden gedeputeerde van Dijk en directeur Winterman van Staatsbosbeheer Oost het dichtdraaien van de kraanbrug in. De brug wordt dichtgedraaid door medewerkers van Heijmans restauratiewerken, die meegewerkt hebben aan de restauratie van de brug. Een verteller verhaalt over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond Werk aan het Spoor bij de Diefdijk met zijn vroegere kraanbruggen. De gedeputeerde van Gelderland, de directeur van Staatsbosbeheer de burgemeesters van Leerdam en Geldermalsen nodigen kinderen van kleuterklas De Madeliefjes van de Jenaplanschool de Wilgenhoek in Leerdam uit om het bruggenlied te zingen. Als de brug open is, kunt u speciaal op 10 september – normaal is dit privéterrein – aan de overkant van de brug bij Werk aan het Spoor een ijsje eten en informatie bekijken over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
Let op
·  Het trekpontje is bereikbaar vanaf de Diefdijk, tussen de spoorwegovergang en de Wiel van Bassa. Volg de bebording naar het trekpontje.
·  Over een halfverhard pad loopt u naar de Culemborgse Vliet, waar u informatie en een kopje koffie kunt krijgen. Om 14.00 uur kunt u terug over de Diefdijk verder zuidelijk naar de kraanbrug gaan.
·  De kraanbrug ligt ten oosten van Leerdam en is bereikbaar ter hoogte van de kruising Diefdijk-Industrieweg. Er is daar geen parkeergelegenheid voor auto’s, wel is er ruimte gecreëerd om uw fiets te stallen aan de Diefdijk. Er is een toilet aanwezig. Houd er met uw kleding rekening mee dat de oplevering in het buitengebied plaatsvindt.
 
Wat is de kraanbrug?
De Kraanbrug is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De spoorlijn Dordrecht – Elst vormde een doorsnijding van deze verdedigingslinie. Ter bescherming van deze zwakke schakel is het Werk aan het Spoor bij de Diefdijk gebouwd. Alleen deze toegangsbrug tot het Werk, uitgevoerd als kraanbrug, is er nog. Het bijzondere van een kraanbrug is dat een deel kan worden weggedraaid. Daarmee werd voorkomen dat de brug – zoals een klapbrug – een doelwit was voor vijandelijk vuur en het uitzicht van de verdedigers belemmerde. De kraanbrug en Fort Werk aan het Spoor zijn in 1880 gebouwd. De kraanbrug is een vinding van spoorweg­ingenieur F.C. Conrad (1800-1869).
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is herontdekt. Het ingenieuze systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen inspireert tot allerlei initiatieven. De overheid werkt samen met eigenaren, bewoners en andere betrokkenen aan de herkenbaarheid en instandhouding van dit cultureel en landschappelijk erfgoed. Veel forten krijgen een verrassende bestemming en de linie-elementen worden weer zichtbaar. Er ontstaat een lint vol historie, natuur, cultuur, educatie en ontspanning. Voor meer informatie zie www.hollandsewaterlinie.nl.
  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact