Afgelopen weekeinde zijn de recreatiegebieden van uit®waarde door ruim 75.000 recreanten bezocht. De afgelopen 25 jaar is een dergelijk hoog aantal bezoekers in één weekend niet eerder behaald. Niet alleen het prachtige weer speelde een rol maar ook de gehouden evenementen trokken veel publiek.

Zondag stonden vanaf 13.00 uur de toegangswegen vast en waren de parkeerterreinen op de gebieden vol. Veel bezoekers moesten daarom lange afstanden te voet afleggen om vanaf de auto bij het recreatiegebied te komen. Gelukkig is alles goed verlopen en hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan. Vanaf vanochtend 10.00 uur zijn de gebieden weer gereed om bezoekers te ontvangen. De beheerders hebben het afgelopen weekend 74.000 liter vuil opgehaald, hetgeen gelijk staat aan ongeveer 1.850 vuilniszakken.

Naast de recreatiegebieden kenden ook de voetveren, boothellingen en passantenhavens een bijzonder druk weekend.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact