Landelijk OSO congres d.d. 8 november 2012 – Agnietenhof Tiel.

Uit®waarde organiseert in samenwerking met GZH (Groenservice Zuid-Holland) het landelijke OSO congres 2012. Het OSO is een overlegorgaan van samenwerkingsverbanden in de openluchtrecreatie. Het thema van het congres is ‘water als toeristisch en recreatief verdienmodel’, waarbij vragen zullen worden behandeld als:

– wat is het toeristisch-recreatieve belang van water?
– welke mogelijkheden zijn er voor recreatie en welk maatschappelijk belang wordt bediend?
– waar zitten financiële mogelijkheden voor recreatieschappen en hoe kunnen deze worden benut?

Tijdens dit congres zal een breed scala aan sprekers vanuit hun eigen invalshoek – van bestuurlijk tot aan de verblijfsrecreatieve sector – hun visie geven op het thema.

Informatie: www.oso.nl/nieuws
Aanmelden: T 0344 68 16 44

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact