Op woensdag 12 maart 2014 presenteerde Uit®waarde, namens de Regio Rivierenland de drie nieuwe streekborden die in de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal geplaatst gaan worden.

Na een aantal speeches werden de streekborden onthuld door drie wethouders uit de verschillende streken. Vanaf 12 maart worden de streekborden in fasen geplaatst. Als eerste zijn de borden langs de provinciale wegen aan de beurt. De borden zullen aan de toegangswegen van het gebied te vinden zijn. Daarna volgen de borden langs de lokale wegen. Uit®waarde is nog in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken of er een aantal borden langs de afritten van de Rijkswegen A2 en A15 geplaatst mogen worden.

De Streekborden zijn een onderdeel en vormen de afsluiting van het succesvolle project Toeristische Objectbewegwijzering Rivierenland. Inmiddels zijn 1400 Bruine Borden geplaatst. Wekelijks worden verzoeken ontvangen voor nieuwe borden. Met de plaatsing van de nieuwe 24 grote streekborden wordt een ieder welkom geheten in de deelgebieden van het Rivierengebied. De streekborden hebben eenzelfde uitstraling als de geplaatste Bruine Borden.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact