Kerk-Avezaath, 24 maart 2014 – Recreatiebedrijf Uit®waarde heeft voor de komende drie jaar een Partnerschapcontract gesloten met de Stichting 4-Stromenland voor sponsoring van het Fruitcorso Tiel. Met deze overeenkomst verbindt zij haar naam aan het Kindercorso. Tevens wordt een fruitmozaïk met het bedrijfslogo gesponsord.

Voorzitter van de Stichting 4-Stromenland Rian Verwoert en directeur Alex Kwakernaak van Uit®waarde ondertekenden op 10 maart de meerjarige sponsorovereenkomst. Uit®waarde is binnen het Rivierengebied sinds 1974 actief op het gebied van openluchtrecreatie. Zij heeft circa 1.000 hectare van recreatiegebieden in eigendom en exploiteert daarnaast een negental recreatieve fiets- en voetveren. De doelstelling van het Fruitcorso sluit goed aan op de bedrijfsdoelstelling en de maatschappelijke betrokkenheid van deze organisatie. Uit®waarde is trots op het verbinden van haar bedrijfsnaam aan het Kindercorso. Alex Kwakernaak: “Het Kindercorso is de broedkamer van de nieuwe generatie corsobouwers en deze moeten we koesteren”. Ook wordt sinds 2013 de Corsovereniging in de vestigingsplaats Kerk-Avezaath gesponsord.

Naast de sponsoring van het Kindercorso zullen de collega’s van Uit®waarde meehelpen bij de totstandkoming van het eigen fruitmozaïek aan het Kalverbos. Het bedrijfslogo zal hier kleurrijk worden gelegd en tentoongesteld. Daarbij staat de ‘oranje bol’ van het logo voor de recreatie, de ‘blauwe bol’ voor het water en de ‘groene bol’ voor de routes (fietsen, wandelen, struinen, enz.).

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact