Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Uit®waarde op 11 juni jongstleden is de heer Reinoud van Assendelft de Coningh aangesteld als lid van de Raad van Commissarissen. Hij volgt hiermee Rob de Bes op, die deze rol 14 jaar heeft uitgeoefend voor de organisatie.

De heer Van Assendelft heeft een lange staat van dienst in de leisure industrie en is, mede gezien zijn creativiteit en marketingkennis, een waardevolle aanvulling binnen de Raad van Commissarissen voor Uit®waarde. Als voormalig commercieel directeur bij de Efteling en Endemol Live Entertainment heeft hij veel ervaring opgedaan met vernieuwende marketingcampagnes en veranderingsprocessen binnen de vrijetijds-industrie. Tegenwoordig heeft de heer Van Assendelft zijn eigen adviesbureau, dat zowel nationaal als internationaal actief is.
Het dagrecreatief gedrag van consumenten is de afgelopen jaren significant gewijzigd. Voor de organisatie ligt de uitdaging om het aanbod af te stemmen op de huidige en toekomstige vrijetijdsbesteding van onze doelgroep. 
Uit®waarde is een verzelfstandigd recreatieschap actief in het Rivierengebied van Gelderland. Zij beheert en exploiteert een negental dagrecreatiegebieden met een totaal oppervlak van circa 1.000 ha. Tevens heeft zij een Routebureau die fungeert als specialist in advies, projectmanagement, uitvoering en beheer en onderhoud van toeristisch-recreatieve routegebonden infrastructuur en veerverbindingen.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact