PROGRAMMA
Rotterdam, 23 maart 2015
Het CBRB/LVP en VEEON organiseren op
donderdag 2 april 2015 vanaf 14:00 uur
bij Damen Shipyards, Avelingen West 20, 4202 MS Gorinchem
de themabijeenkomst “Beter op weg over water, veerdiensten van nu”.

Het definitieve programma is inmiddels bekend. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarbij de uitdagingen voor de sector veerdiensten voor de komende jaren, vanuit verschillende invalshoeken door een aantal deskundige sprekers toegelicht zullen worden.
Daarnaast zullen tijdens de themabijeenkomst zowel de CROW-brochure “Weloverwogen over water” als de overzetveren-app van Uiterwaarde officieel gelanceerd worden.
Het programma luidt als volgt:
14:00 uur Inloop Met koffie / thee en mogelijkheid tot bezoek aan de expositie “Heen en Weer, openbaar vervoer over water”
15:00 uur Welkom
Johan Hania, voorzitter Landelijk Verenplatform
15:05 uur Inleiding
Dagvoorzitter Bert Berghoef, burgemeester Gemeente Aalten
15:10 uur Veerdiensten in bestuurlijk/politieke context (casus Zeeland) De provincie Zeeland exploiteert sinds kort weer zelf een veerdienst; een bijzondere ontwikkeling. Welke beleidsmatige overwegingen hebben tot dit besluit geleid? Wat is de huidige versus de gewenste rol van de overheid op regionaal en nationaal niveau? Is een nationaal beleidskader voor veerdiensten wenselijk of juist niet?
Drs. Ferry Chervet, Beleidsspecialist Mobiliteit Provincie Zeeland
Aansluitend Lancering publicatie “Weloverwogen over water”
Koen Bekking MSc, Projectmanager Verkeer & Vervoer CROW
15:30 uur Technische innovaties in veerdiensten
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, en veerdiensten kunnen & willen op dit gebied niet achterblijven. Welke innovaties in het gebruik van moderne brandstoffen en voortstuwing zijn er?
Henk Grunstra BSc, Product Director Damen Ferries
15:50 uur Klantbeleving bij veerdiensten
Waarom & hoe maakt de reiziger de keuzes die hij maakt? Hoe vindt hij zijn weg naar een veerdienst? Moeten veerdiensten zich meer op “beleving” gaan richten of volstaat louter “van A naar B”?
Drs. Jos van der Sterren, Directeur Academie voor Toerisme, NHTV Breda Hogeschool
Aansluitend Lancering Overzetveren-app
Alex Kwakernaak, Directeur Uiterwaarde
16:10 uur Paneldiscussie
Discussie tussen de aanwezigen en de sprekers:
– Drs. Ferry Chervet – Henk Grunstra BSc
– Drs. Jos van der Sterren
– Onder leiding van dagvoorzitter Bert Berghoef
16:40 uur Samenvatting & conclusies
Dagvoorzitter Bert Berghoef
16:45 uur Netwerkborrel
Deelname aan de themabijeenkomst is gratis. Diverse deelnemers vanuit de sector zelf, gemeenten, provincies, landelijke overheid en vanuit andere organisaties rondom de veerdienstsector hebben zich reeds aangemeld. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan dat alsnog via: www.cbrb.nl/beter-op-weg-over-water.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt of Freya Diepeveen van het CBRB via 010 7989800.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact