Update 4 – Arnhem,  28 augustus  2015- Fietspaden rondom Strandpark Slijk-Ewijk weer vrijgegeven.

De fietspaden rond de recreatieplas Slijk Ewijk worden maandag weer opengesteld. Die waren afgesloten na het zwemverbod in de plas vanwege de ziekte van Weil. Het zwemverbod blijft wel van kracht, omdat de kans op besmetting nog steeds aanwezig is.

 

Langs de oevers van de plas zijn extra borden met het zwemverbod geplaatst. De fietspaden kunnen weer worden gebruikt.

Na de vierde melding van de ziekte van Weil hebben zich geen nieuwe ziektegevallen meer voorgedaan.
De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt, zit in de urine van bruine ratten. Via wondjes of slijmvliezen kan de bacterie in het lichaam komen. Deze bacterie kan, bij gunstige omstandigheden, lang in de oevers van de plas lang overleven.

Niet iedereen wordt ziek.  Mensen met wondjes hebben meer kans om ziek te worden. Als iemand wel ziek wordt, verloopt de ziekte meestal mild, maar het kan ook ernstiger verlopen. Klachten treden meestal 7 tot 12 dagen na een besmetting op. Ze kunnen bestaan uit koorts, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn en spierpijn. Als iemand na het zwemmen in deze recreatieplassen deze verschijnselen heeft, is het is aan te raden om contact te zoeken met de huisarts.
 
Ga voor meer informatie over de ziekte van Weil naar de website van de GGD: www.ggdgelderlandmidden.nl (regio Arnhem) of www.ggdgelderlandzuid.nl (regio Nijmegen) of bel met het Provincieloket: 026 359 99 99.

Update 3 – Arnhem, 15 augustus 2015

De provincie heeft een zwemverbod ingesteld voor de recreatieplassen Strandpark Slijk-Ewijk en Watergoed. 

Aanleiding is een vierde melding van de ziekte van Weil, die bij GGD Gelderland-Midden is binnen gekomen. De ziekte is vastgesteld bij een persoon die in de recreatieplas heeft gezwommen nadat de waarschuwingen van kracht waren. Zwemmen in de recreatieplas Slijk Ewijk is met ingang van heden niet meer toegestaan totdat het zwemverbod wordt opgeheven. Op 24 juli 2015 was er door de provincie een waarschuwing ingesteld.

De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt, zit in de urine van bruine ratten. Via wondjes of slijmvliezen kan de bacterie in het lichaam komen. Niet iedereen wordt ziek. Mensen met wondjes hebben meer kans om ziek te worden.

Als iemand wel ziek wordt, verloopt de ziekte meestal mild, maar het kan ook ernstiger verlopen. Klachten treden meestal 7 tot 12 dagen na een besmetting op. Ze kunnen bestaan uit koorts, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn en spierpijn. Als iemand na het zwemmen in deze recreatieplassen deze verschijnselen heeft, is het is aan te raden om contact te zoeken met de huisarts.

Ga voor meer informatie over de ziekte van Weil naar de website van de GGD: www.ggdgelderlandmidden.nl (regio Arnhem) of www.ggdgelderlandzuid.nl (regio Nijmegen) of bel met het Provincieloket: 026 359 99 99.

Update 2

Door de GGD Gelderland-Zuid is melding gedaan dat bij een jongen van dertien jaar na het zwemmen in deze plas de ziekte van Weil is vastgesteld. 

De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door een bacterie die zich verspreidt via de urine van bruine ratten. Besmetting kan zowel in het water als op de oever plaatsvinden. Besmetting vindt plaats via wondjes in de huid of via slijmvliezen. Symptonen zijn plotseling opkomende griepachtige verschijnselen met acute hoge koorts tot 40 graden celsius, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn en spierklachten meestal in de kuiten. De verschijnselen treden op binnen vijf tot veertien dagen na de besmetting. Het is aan te raden om bij deze verschijnselen zo snel mogelijk een arts te raadplegen want de ziekte is ernstig.  

Er zal op korte termijn door Uit®waarde onderzoek worden ingesteld naar de aanwezigheid van “besmette” bruine ratten op de locaties. Er zijn inmiddels extra maatregelen op de locaties genomen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Deze waarschuwingen worden op de gebruikelijke wijze door de provincie Gelderland bekend gemaakt.

Update 2 -vervolg

Oevers recreatieplas Slijk-Ewijk nu ook verboden terrein voor recreanten

De provincie heeft besloten ook de oevers van recreatieplas Strandpark Slijk-Ewijk af te zetten. Door de GGD Gelderland-Zuid is een derde melding gedaan dat er bij een persoon na een bezoek aan de recreatieplas de ziekte van Weil is vastgesteld. De besmetting is opgelopen in de periode dat de ziekte van Weil nog niet bekend was en er nog geen maatregelen getroffen waren. Deze persoon is in tegenstelling tot de eerdere gevallen niet op de eilanden geweest, maar heeft aan de overkant (zuidkant) van de zwemplas gezwommen. Dit gedeelte valt buiten de door de provincie aangewezen zwemzone.

Afsluiting oevers recreatieplas
De provincie handhaaft de eerder ingestelde waarschuwing voor Strandpark Slijk Ewijk te Slijk Ewijk en Watergoed te Valburg, maar zet –mede op advies van de GGD- nu ook de oevers af waar de meest recent gemelde besmetting waarschijnlijk heeft plaatsgevonden, zodat deze niet toegankelijk zijn voor bezoekers. De oevers waar deze laatste besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgetreden, bieden goede omstandigheden voor ratten om zich te verschuilen en de bacterie (leptospirose) gedijt erg goed in de vochtige klei van de oevers. De bacterie kan in deze omstandigheden in combinatie met de hoge temperaturen overleven. Langs de oevers worden hekwerken geplaatst om toegangswegen en fietspaden rondom de plas af te grendelen. Ook worden extra borden geplaatst.
De kans dat de ratten naar de zandstranden en ligweiden van de zwemplas gaan wordt uiterst gering geacht omdat er geen schuilgelegenheden zijn. Hiermee is de kans op besmetting op de zandstranden en ligweiden bijzonder klein.

De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt, zit in de urine van bruine ratten. Via wondjes of slijmvliezen kan de bacterie in het lichaam komen. Niet iedereen wordt ziek. Zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en mensen met wondjes hebben meer kans om ziek te worden, of lopen risico op een ernstiger verloop van de ziekte.
Als iemand wel ziek wordt, verloopt de ziekte meestal mild, maar het kan ook ernstiger verlopen. Klachten treden meestal 7 tot 12 dagen na een besmetting op. Ze kunnen bestaan uit koorts, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn en spierpijn. Het is aan te raden om bij deze verschijnselen contact te zoeken met de huisarts.

Ga voor meer informatie over de ziekte van Weil naar de website van de GGD: www.ggdgelderlandmidden.nl (regio Arnhem) of www.ggdgelderlandzuid.nl (regio Nijmegen) of bel met het Provincieloket: 026 359 99 99.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij de provincie Gelderland, Rob Baars, tel. (026) 359 8712, GGD Gelderland-Midden, Allard Schimmel, tel. (088) 355 6565.

Buiten kantooruren kunt u ook contact opnemen met de piketdienst, tel. (026) 359 8717.

Update 1:

Afgelopen vrijdag is een waarschuwing ingesteld door de provincie Gelderland voor het zwemwater bij Strandpark Slijk-Ewijk. De reden van de waarschuwing ligt in het feit dat iemand een verwonding aan zijn been had opgelopen bij het kleine speeleiland en vervolgens ziek is geworden en in het ziekenhuis de Ziekte van Weil is geconstateerd. Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden en toevalligheden heeft dit mogelijk gemaakt.

Direct zijn door ons de volgende maatregelen getroffen:
– informeren van publiek middels (sociale) media en informatieborden op het terrein;
– afzetten van het terrein rondom de eilanden en instellen van betredings- en zwemverbod aldaar;
– dagelijks afspoelen van alle speeltoestellen waarop ratten mogelijk aanwezig zouden kunnen zijn geweest;
– inhuren van een gerenommeerd onderzoeksbureau (KAD) voor in kaart brengen van de populatie en vervolgens verdelgen van de ratten.

Op 29 juli hebben twee biologen onderzoek gedaan en hebben een beperkt aantal sporen van ratten gevonden. Op basis hiervan wordt een advies gemaakt hoe het best de rattenpopulatie kan worden bestreden. Vanaf morgen (30 juli) zal hiermee worden begonnen waarbij wij hopen het probleem binnen circa twee weken op te lossen en de waarschuwing van de provincie kan worden ingetrokken.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang!

Excuses voor het ongemak!

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact