De provincie heeft het op 14 augustus 2015 ingestelde zwemverbod voor de recreatieplassen Strandpark Slijk-Ewijk en Watergoed (gemeente Overbetuwe) ingetrokken.

Aanleiding voor het zwemverbod waren meerdere meldingen van de ziekte van Weil bij mensen die in de recreatieplas hadden gezwommen.

Het zwemverbod is op 14 oktober 2015 na advies van de GGD Gelderland-Midden ingetrokken.

De huidige watertemperatuur bij Slijk Ewijk is inmiddels onder de 15 graden (onder deze temperatuur overleeft de bacterie niet), de ratten zijn intensief bestreden en er zijn extra beheersmaatregelen getroffen om ratten rondom de zwemplas te weren.

Het huidige risico op het oplopen van de ziekte van Weil in en/of rondom het water bij de plas van Slijk-Ewijk is daardoor verwaarloosbaar klein geworden en is vergelijkbaar met andere natuurzwemwateren in Nederland.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact