Op woensdag 23 maart 2016 vond de opening plaats van het project Stimulering en Realisatie Camperplaatsen Rivierenland, voor de deelgebieden Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Betuwe.

In opdracht van de Regio Rivierenland heeft Uit®waarde dit project, onderdeel van de Recreatieve Visie Rivierenland 2012-2015, uitgevoerd. Deze visie had als doel het bevorderen van de economische groei door investeringen in de sector Recreatie en Toerisme.
In totaal is men er in geslaagd om op 16 locaties in totaal ruim 90 camperplaatsen te doen ontstaan, waarvan 14 bij bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector en 2 in de openbare ruimte.
De Regio Rivierenland ziet deze camperplaatsen als een welkome aanvulling op de toeristisch-recreatieve infrastructuur van routenetwerken, struinroutes, toeristische bewegwijzering en niet te vergeten, de toeristische fiets- en voetveren.
In verband met het regionale karakter van dit project zijn er op deze dag 3 openingen geweest, te weten in de Bommelerwaard (Hurwenen – Het Uilennest), het Land van Maas en Waal (Maaslanden – Riverside) en in de Betuwe (Jachthaven en Camping De Helling – Culemborg).
De eerste berichten over de bezetting van deze nieuwe plaatsen zijn hoopvol.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact