Afgelopen donderdagavond heeft de Provincie Gelderland ons gemeld dat is vastgesteld dat een frequente bezoeker van ons recreatiegebied De Meent in Beusichem de Ziekte van Weil heeft opgelopen. De besmetting heeft naar vermoeden plaatsgevonden in of rondom de recreatieplas.

De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt, zit in de urine van bruine ratten. Via wondjes of slijmvliezen kan de bacterie in het lichaam komen. Niet iedereen wordt ziek. Zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en mensen met wondjes hebben meer kans om ziek te worden, of lopen risico op een ernstiger verloop van de ziekte. Als iemand wel ziek wordt, verloopt de ziekte meestal mild, maar het kan ook ernstiger verlopen. Klachten treden meestal 5 tot 14 dagen na een besmetting op. Ze kunnen bestaan uit koorts, griepachtige verschijnselen, hoofdpijn en spierpijn. Het is aan te raden om bij deze verschijnselen contact te zoeken met de huisarts. Voor nadere informatie en advies over de Ziekte van Weil kunt u terecht bij de GGD https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-nl/publiek/infectieziekten-en-hygiene/infectieziekten/zwemwater.aspx. Ook is veel informatie terug te vinden op: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Ziekte_van_Weil.

De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de zwemwaterkwaliteit. Vanwege het incidentele geval heeft de provincie besloten geen maatregelen te treffen zoals het plaatsen van een waarschuwingsbord of het instellen van een zwemverbod. Wij vinden het echter belangrijk om u te informeren wat er heeft plaatsgevonden, zodat zowel u als wij maatregelen kunnen nemen om de risico’s te minimaliseren. In alle buitenwateren zijn ratten aanwezig, welke recreatieplas of welk natuurwater u ook bezoekt. Het aantal met Ziekte van Weil besmette ratten is de afgelopen jaren toegenomen.
Helaas is niet via waterbemonstering vast te stellen of het water besmet is met de betreffende bacteriën, de urinehoeveelheid is zo klein dat het niet meetbaar is en direct in de plas vermengt. De meeste risico’s voor besmetting liggen met name aan de natuurlijke wateroevers van een watergebied omdat daar in modder, klei of riet bacteriën kunnen zijn achtergebleven.

De besmettingsbron bij De Meent is waarschijnlijk gelegen bij een hoge boom waar vanuit de jeugd het water in ging. Tijdens het klimmen kunnen wondjes zijn ontstaan waardoor de eventueel aanwezige besmette urine het lichaam heeft kunnen binnendringen. Wij zullen de komende tijd de volgende maatregelen nemen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:
– vangen en bejagen van ratten;
– verbod van betreden water via natuurlijke oevers; water alleen te betreden via de strandzone;
– weghalen van potentiële schuil- en voedingsplaatsen van ratten;
– communicatie met omwonenden over afval op hun percelen;
– wegnemen van natuurlijke speelbronnen aan oevers of onmogelijk maken deze als zodanig te gebruiken.

Door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit Wageningen is in het voorjaar al een risico-inventarisatie gemaakt op basis waarvan een aantal vallen reeds was geplaatst. In zijn algemeenheid was het risico voor De Meent laag. Ondanks het lage risico is door een samenloop van toevalligheden en omstandigheden een bezoeker van het gebied toch besmet geraakt met de Ziekte van Weil hetgeen wij vanzelfsprekend enorm betreuren. Wij wensen iedereen altijd een plezierig, leuk maar vooral veilig verblijf toe bij ons en wij zullen ons daarvoor in blijven zetten.

Wij vragen uw medewerking om het recreatiegebied schoon te houden en het afval in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren.

 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact