Met het Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland, gehouden op 4 november jl. in Van der Valk Hotel Tiel, is de aftrap gegeven voor een nieuwe periode, waarbij we uitvoering geven aan de gestelde doelen in het Ambitiedocument Rivierenland 2016-2020 van Regio Rivierenland. Het Regiocongres versterkt de gemeenschappelijke behoefte van zowel overheden, organisaties en bedrijfsleven. We moeten aan de slag!

Reinoud van Assendelft de Coningh, dagvoorzitter van het congres, nam de toehoorders mee in de belevingswereld van de vrijetijdseconomie, die volop in ontwikkeling is. Toch blijven kernwaarden onaangetast volgens deze leisure expert: “People like to collect memories rather than things.” Jan de Boer, voorzitter speerpuntenberaad recreatie en toerisme van Regio Rivierenland, laat weten dat het uitvoeringsprogramma er is en er begin 2017 ook vanuit een investeringsfonds ruimte is om nieuwe projecten op te starten.
Met een gezelschap van topsprekers doelde het regiocongres op inspireren en leren van de successen van anderen. Frankwin van Beers van Wildlands Adventure Zoo Emmen, Bart Dohmen van BRC Imagination Arts en Dirk Lubbers van de Heineken Experience namen de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en succesfactors van hun bedrijf.
Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen gingen overheid, bedrijfsleven en experts met elkaar in gesprek over de realisatie van ontwikkelingen in Rivierenland.

Het Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland 2016 is georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en Uit®waarde, waarbij ze ondersteund werd door Regio Rivierenland.

Download hier het verslag van dit congres.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact