Gezien de aanhoudende droogte en de steeds lager wordende waterstand op de Rijkerswoerdse Plassen, Strandpark Slijk-Ewijk en Watergoed kan het onderwatertalud buiten de aanwezige drijflijnen (sterk) afwijken van de norm.

Wij adviseren mensen die niet of onvoldoende kunnen zwemmen binnen de aanwezige drijflijnen te blijven. De drijflijnen geven de “veilige” zwemzone aan.
Voor alle gebieden geldt: indien u buiten de drijflijnen gaat zwemmen zorg er dan voor dat u niet alleen gaat zwemmen.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact