DOOP ELEKTRISCHE VEER – HENRI I
Appeltern – Op woensdag 26 mei vond de doop plaats van het 1e elektrische veer van Uit®waarde in de thuishaven op de Maaslanden in de Gouden Ham in bijzijn van betrokkenen bij de totstandkoming van dit pontje.

In de afgelopen jaren heeft het recreatiebedrijf Uit®waarde zich als bedrijf ingezet voor het ontwerpen en bouwen van een eerste elektrische veer.
“Er was eens een droom, waaruit ambitie sprak” zei Kwakernaak. Hoe mooi zou het zijn om duurzaam te kunnen gaan varen. Aangewakkerd door nieuwe inzichten om behoedzaam om te gaan met de aarde voor nu en later.
Enkele jaren terug startte Kwakernaak met verkenning naar de mogelijkheden voor duurzame veren. Aan de hand van een aantal bedrijfsbezoeken werd de directie in 2017 geïnspireerd over de alternatieven van duurzaam varen. Binnen de scheepvaartsector waren er de laatste jaren innovaties om met schonere brandstoffen of alternatieven te kunnen varen.
Vanuit hier is de droom omgezet in concrete plannen. Samen met maritiem onderzoeksbureau Marin uit Wageningen werden er diverse energiebronnen op een rijtje gezet en de wens van een elektrisch veer onderzocht. Er werd gekeken naar de vormgeving, het materiaal en de stroomlijnen van het veer in het water.
Vervolgens ging Uit®waarde aan de slag met Huisman Etech Experts uit Druten om mee te denken over het elektrisch ontwerp en bijbehorende berekeningen. In een goede samenwerking hebben Marin en Huisman de eerste schetsontwerpen uitgewerkt. Vervolgens heeft het nautisch architectenbureau Van Oossanen haar steentje bijgedragen en een nautisch ontwerp op papier gezet voor het elektrische veer.
In 2019 is het concept van het veer voorgelegd aan de oevergemeenten Renkum en Overbetuwe. Deze ambitieuze en enthousiaste gemeenten stemden in met het ontwerp en de financiën, waardoor in september 2020 de opdracht aan scheepswerf Sepers uit Dreumel werd gegund voor de realisering van het elektrisch veer.
Het veer gaat varen tussen Renkum en Heteren. Een lang gekoesterde wens van Uit®waarde en de gemeenten Renkum en Overbetuwe ging hiermee in vervulling. De wandel- en fietsnetwerken van beide oevergemeenten worden over het water met elkaar verbonden door de inzet van een duurzaam veer. Het Rivierenlandschap is een uniek stukje Nederland en het varen over de rivieren geeft een extra dimensie aan de beleving.
De doelstelling van Uit®waarde is, dat in de toekomst de gehele verenvloot wordt omgezet in duurzame veren. Waarbij al een aantal oevergemeenten de wens hebben uitgesproken de volgende verbinding te willen zijn, waar een elektrische voetveer in de vaart wordt genomen.

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact