rivierbeleving op de Linge bij Enspijk (Rivierengebied)

Grenzeloos wandelen en fietsen in Gelderland dankzij eenduidige systematiek

Geen onnodig meters maken vanwege onduidelijke bewegwijzering langs Gelderse recreatieve routenetwerken. Of  lang puzzelen op het uitstippelen van een routenetwerk. Recreëren in Gelderland wordt nog leuker en makkelijker dankzij een eenduidige systematiek voor (nieuwe) recreatieve routenetwerken. Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bekrachtigen dit op 10 september 2021 met een handtekening én uitvoeringsplannen voor routenetwerken.

Via routenetwerken komen toeristen en recreanten langs al het moois van Gelderland. De indrukwekkende natuur en landschappen, kastelen, dorpen en (Hanze-)steden, musea en attracties. De provincie Gelderland werkt samen met regionale en landelijke routepartners aan het behouden en waar nodig, het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routenetwerken. Eén van de verbeteringen is door de hele provincie heen dezelfde, herkenbare systematiek voor de bewegwijzering van de routenetwerken. Waar je ook bent in Gelderland, je kunt op dezelfde systematiek vertrouwen. Of je nu gaat wandelen, fietsen, varen, roeien, ruiteren, mennen of MTB-en, het routenetwerk is eenvoudig en laagdrempelig te gebruiken.

Dekkend routenetwerk
De provincie Gelderland, de Gelderse toerisme- en routebureaus hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van een dekkend recreatief routenetwerk, zoals het grenzeloos verbinden van netwerken met de omringende omgeving, ook buiten de provinciale grenzen. Hierdoor ontstaan nog langere routetrajecten. Ook is er extra aandacht voor de bekendheid en beleving van de beschikbare routenetwerken, zowel online als op locatie. Zo zijn er routes speciaal voor kinderen en routes geschikt voor bezoekers met een beperking.

Veelzijdigheid Gelderse streken
De veelzijdigheid van de verschillende Gelderse streken staat centraal in de doorontwikkeling van het provinciale routenetwerk. Het ontwikkelen van nieuwe vaarroutes op rivieren en fiets- en wandelroutes langs rivieren is vooral voor de regio Rivierengebied relevant. Naast fietsen en wandelen is MTB-en populair in de Achterhoek. Routebureau Veluwe werkt aan 1100 km nieuwe routenetwerken voor wandelen, paardensport en MTB-en. De Groene Metropoolregio heeft  plannen om het wandelroutenetwerk verder door te ontwikkelen.

Versterken Gelderse routenetwerk
Gemeenten en routebureaus hebben hun huidige en gewenste situatie letterlijk in kaart gebracht. Deze data zijn omgezet in concrete plannen voor het kwalitatief uitbreiden en versterken van het Gelderse routenetwerk. Iedere regio in haar eigen tempo. Jan ten Have, manager routebureau Achterhoek Toerisme is al volop actief met de uitvoering van de plannen. Ten Have: ‘We zijn erg blij met de middelen die de provincie Gelderland beschikbaar stelt, zodat we in de volle breedte een kwaliteitsslag kunnen maken in onze recreatieve routes en het routenetwerk’.

Vruchtbare samenwerking
Op 10 september 2021 wordt de vruchtbare samenwerking gevierd. In afstemming met en op verzoek van de regio’s wil de provincie grote stappen zetten richting een eenduidig en gebruiksvriendelijk routenetwerk, zodat over regiogrenzen heen, duurzaam te recreëren valt. Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: ‘Routes zijn essentieel voor het beleven van Gelderland en zijn speerpunt van het Gelders toeristisch beleid. Als ervaren recreatief fietser ben ik een echte grootgebruiker van Gelderse routes. Daarom ben ik vandaag erg trots. Gelderland krijgt een nog beter recreatief aanbod. Wat we hebben, kunnen we dus slimmer en prettiger gebruiken’ .
Tijdens dit samenzijn ondertekenen Henk Bulten, (Stichting Achterhoek Toerisme), Willem Bijleveld (Veluwe Alliantie), Karl Maier (Regio Rivierengebied) en Agnes Schaap (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) en Peter van ’t Hoog (provincie Gelderland) hun samenwerking in de uitvoering van de recreatieve routenetwerken in Gelderland.

 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact