De gemeenten Rhenen en Buren hebben samen met Uit®waarde het besluit genomen tot verduurzaming van de veerpont tussen Rhenen en Lienden. Hiermee passen we de nieuwe technologische ontwikkelingen toe in de mobiliteit en de recreatiebranche. De wethouders van de beide oevergemeenten hebben de scheepswerf bezocht om een kijkje te nemen. De bouw van de nieuwe pont vordert gestaag.

De veerpont verbindt de recreatieve routenetwerken in de provincies Gelderland en Utrecht voor fietsers en wandelaars. De elektrische veerpont draagt bij aan de gemeentelijke ambities om kwaliteitstoerisme te bevorderen. Hierbij zijn de lusten en lasten voor de leefomgeving in balans. De verwachting is dat het nieuwe pontje bij de start van het seizoen 2023 in de vaart kan worden gebracht.

Wethouder Poortinga van de gemeente Rhenen: “Een nieuw elektrisch fiets- en voetveer past helemaal bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en recreatie & toerisme. Onze inwoners en mensen die Rhenen bezoeken kunnen zo nog beter genieten van onze prachtige natuur, de cultuur(historie) en alles wat onze ondernemers te bieden hebben voor een gezellig dagje Rhenen.”

Wethouder Maier van de gemeente Buren: “Toerisme en de Betuwe zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als gemeente willen we duurzaam toerisme stimuleren en investeren in de toekomst. Het vernieuwde veer draagt eraan bij dat de mooie fiets- en wandelroutes tussen Lienden en Rhenen nog beter benut kunnen gaan worden

Directeur Kwakernaak van Uit®waarde “Begin 2022 is opdracht verleend aan Sepers Group BV en Huisman Etech Experts tot de bouw van een 2e elektrische veer voor onze verenvloot. Deze partijen hebben het eerste elektrische veer volgens geheel nieuw ontworpen concept voor ons gebouwd. Dit veer vaart nu tussen Renkum en Heteren. Op een zomerse dag kunnen de accu’s volledig draaien op de opgewekte energie van de zonnepanelen. Omdat Uit®waarde de wens heeft haar verenvloot te verduurzamen, is dit een goede ontwikkeling. Met de bouw van deze nieuwe veerpont komen we uit op 4 elektrische pontjes van de 10 die we op dit moment exploiteren. Inmiddels zijn ook de nieuw te bouwen elektrische veren voor de verbindingen Batenburg-Demen en Ravenstein-Nifrik besteld. Daar zijn we als Uit®waarde bijzonder trots op.”

Aanleiding
In 2013 is de huidige veerpont “RheLie” in de vaart genomen. Deze pont is verouderd (bouwjaar 1952) en vaart op een dieselmotor. De dieselmotor maakt gebruik van fossiele brandstof en zorgt voor een relatief hoge uitstoot van emissies, wat een negatieve invloed heeft op de natuur en leefomgeving. Een elektrische veerpont heeft een veel lagere uitstoot van emissies. De mogelijkheid doet zich voor om nu een nieuwe veerpont aan te schaffen welke vaart op een elektrische motor (inclusief zonnepanelen op het dak). De nieuwe veerpont is nagenoeg geruisloos zodat natuurbeleving voor fietsers en wandelaars wordt verhoogd.

 

  • © Copyright 2019 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact