Over Uit®waarde

Onze geschiedenis

Uit®waarde heeft een rijke geschiedenis. In 1999 zijn wij verzelfstandigd, maar daarvoor kenden wij ook al een lange periode waarin wij onze werkzaamheden ontplooiden. Wij typeren twee belangrijke tijdperken in ons bestaan: die van vóór en die van ná de verzelfstandiging.

1975 – 1999: gemeenschappelijke regeling

In de jaren ’70 worden drie recreatieschappen in het Rivierengebied opgericht: het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe. Zij zijn gemeenschappelijke regelingen en hebben als doel om de belangen te behartigen van onder meer de openluchtrecreatie en het toerisme van de deelnemende gemeenten. In het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen maakt Provincie Gelderland in 1993 plannen voor een andere gebiedsindeling. Gesteund door de Provincie laten de Gelderse recreatieschappen een onderzoek uitvoeren met als resultaat een aanbeveling tot verzelfstandiging. En die wordt voor ons een feit in 1999.

1999 – nu: zelfstandig

De rol van de recreatieschappen veranderde; niet langer belast met beleid en uitvoering, vervullen zij nu het aandeelhouderschap. Ook zijn zij een platform waar gediscussieerd kan worden over regionale of landelijke ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. De deelnemende gemeenten kwamen, in hun nieuwe rol van aandeelhouder, meer op afstand te staan. Het onroerend goed werd overgedragen en een afkoopsom werd betaald ten behoeve van toekomstig beheer. De recreatieschappen kozen voor een model van maatschappelijk ondernemen. 

In mei 2008 gingen wij werken onder de handelsnaam Uit®waarde.

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact