Recreatiegebieden vol zakelijke mogelijkheden!

Beheer en onderhoud

De gebieden van Uit®waarde kenmerken zich door een mix van recreatieve mogelijkheden in extensieve en intensieve recreatie binnen een natuurrijk decor. Onze eigen beheerorganisatie voert het beheer en onderhoud van de publiek toegankelijke delen van de recreatieparken uit: het onderhoud van het openbaar gebied en de gastheerrol voor onze bezoekers. Het hoge kwaliteitsniveau waarborgen wij door een permanente personele bezetting tijdens zowel het hoog- als het laagseizoen.

Controle zwemwaterkwaliteit
Een gecertificeerd meet- en onderzoeksbureau controleert in opdracht van het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat in de zomermaanden twee keer per maand de waterkwaliteit binnen de zwemwaterlocaties. De resultaten hiervan vindt u hier. Tevens controleren onze beheerders het water op bijzondere kenmerken en vissterfte. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de waterkwaliteit bij de recreatiegebieden goed is. 

Beheerder
De beheerder is eerste aanspreekpunt voor de bezoekers, de ondernemers actief binnen het gebied en de regio, de hulpdiensten (politie/brandweer/ambulance), de gemeente en overige (overheids)instanties.

 

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact