FIJN EN VEILIG VERBLIJVEN

Om ervoor te zorgen dat het fijn en veilig verblijven is op onze recreatieparken hebben wij gebiedsverordeningen opgesteld. Hierin hebben wij duidelijk vastgelegd wat wel en niet is toegestaan op de parken. Met de verordening kunnen toezichthoudende partijen ervoor zorgen dat deze regels worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij sturend of handhavend optreden als dat nodig is.

Gebiedsverordening

Gebiedsverordening

Op de recreatieparken van Uit®waarde is een aantal regels van toepassing. Iedereen die gebruikmaakt van en verblijft op de gebieden moet zich hieraan houden. Wie dit niet doet, is in overtreding.

Lees de verordeningen:

Het Eiland van Maurik
         Aanwijsbesluit hondenstrand
De Meent
De Gouden Ham
Het Strandpark Slijk-Ewijk
Beldert Beach/De Beldert

  • © Copyright 2020 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact