FIJN EN VEILIG VERBLIJVEN

Om ervoor te zorgen dat het fijn en veilig verblijven is op onze recreatieparken hebben wij gebiedsverordeningen opgesteld. Hierin hebben wij duidelijk vastgelegd wat wel en niet is toegestaan op de parken. Met de verordening kunnen toezichthoudende partijen ervoor zorgen dat deze regels worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij sturend of handhavend optreden als dat nodig is.

Gebiedsverordening

Gebiedsverordening

Op de recreatieparken van Uit®waarde is een aantal regels van toepassing. Iedereen die gebruikmaakt van en verblijft op de gebieden moet zich hieraan houden. Wie dit niet doet, is in overtreding.

Lees de verordeningen:

Het Eiland van Maurik
Aanwijsbesluit hondenstrand
De Meent
De Gouden Ham
Het Strandpark Slijk-Ewijk
Beldert Beach/De Beldert
De Rijkerswoerds Plassen

CORONAVIRUS: REGELS RECREATIEPARKEN

 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Ga alleen lokaal recreëren, probeer te allen tijde binnen de regio van je eigen woonomgeving te blijven.
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Vermijd te allen tijde fysiek contact met anderen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels zoals die i.v.m. corona zijn opgesteld.
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen en parkeerplaatsen.
 • © Copyright 2023 Uit®waarde
 • Postbus 6139
 • 4000 HC Tiel
 • Telefoon 0344 - 68 16 44
 • E-mail info@uiterwaarde.nl
 • Meer informatie?
 • Contact