HEERLIJK ZWEMMEN MET EEN VEILIG GEVOEL

Dát is heel belangrijk! Daarom doen wij ons best om het water van onze recreatieparken zo vaak en goed mogelijk te controleren.

Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

Uit®waarde hecht veel waarde aan de kwaliteit van het zwemwater van onze recreatieparken. Gezondheid en milieu staan voorop. Daarom worden er tijdens de zomermaanden diverse watercontroles uitgevoerd.

De Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland controleren in de zomermaanden elke twee weken de waterkwaliteit van zwemwaterlocaties. De Provincie Gelderland zorgt voor actuele informatie over het water per zwemlocatie op de landelijke website zwemwater.nl.

Ook controleren onze beheerders het water op bijzondere kenmerken en vissterfte. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de waterkwaliteit bij de recreatiegebieden goed is. Het recreatiepark De Beldert beschikt zelfs als één van de weinige binnendijksgelegen strand in Nederland over de Blauwe Vlag.

 

Meer weten?

Actuele gegevens over de kwaliteit van het zwemwater kun je u ook vinden op de websites van Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland. Klachten of bijzonderheden meld je aan het Provincieloket, telefoon 026 – 359 99 99 of per e-mail aan: provincieloket@gelderland.nl.

 

  • © Copyright 2024 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact