Over Uit®waarde

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bekendmakingen

Download hier de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van woensdag 16 september 2020.
De notulen van betreffende  vergadering kunt u hier lezen.

Download hier de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van woensdag 12 mei 2021.
De notulen van betreffende  vergadering kunt u hier lezen.

Download hier de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van donderdag 12 mei 2022.
De notulen van betreffende vergadering kunt u hier lezen.

Download hier de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van donderdag 11 mei 2023.
De notulen van betreffende vergadering kunt u hier lezen.

Download hier de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van woensdag 4 oktober 2023.

Download hier de de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van 13 maart 2024.
De notulen van betreffende  vergadering kunt u hier lezen.

Download hier de de agenda van de Algemene Bestuursvergadering van 16 mei 2024.

 

AANWIJSBESLUIT

Ingevolge artikel 8 lid 1 van de ’Gebiedsverordening Eiland van Maurik’ is het verboden als eigenaar of houder van een hond zich daarmee op de openbare terreinen van het Eiland van Maurik te bevinden of  los te laten lopen.

Teneinde ook plaats te bieden aan recreanten die met hun hond willen recreëren is besloten deze doelgroep te faciliteren op een aangewezen hondenstrand, separaat van het dagrecreatieterrein.

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, gelet op artikel 8, eerste lid, van de “Gebiedsverordening Eiland van Maurik”;

Besluit:

De locaties zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en de verharde wegen die daarheen leiden aan te wijzen als locaties waar men een hond bij zich mag hebben, waarbij tevens is aangegeven op welke locatie(s) honden moeten zijn aangelijnd en op welke locatie(s) honden los mogen lopen. Op de verharde wegen dienen de honden te alle tijden aangelijnd te zijn.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Aldus gedaan te Kerk-Avezaath, d.d. 21 augustus 2019.

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal,

namens deze:

A.J. Kwakernaak, directeur Uit®waarde

Download hier de kaart

 

 

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact