Het Routebureau, daar vaart u goed bij!

Advies

Uit®waarde is sinds 1974 expert in het aanleggen, beheren en onderhouden van recreatieterreinen en het exploiteren van bewegwijzerde routes met bijbehorende voorzieningen en toeristische pontjes. Wij beschikken dus over een schat aan kennis als het gaat om het ontwikkelen van laagdrempelige openluchtrecreatie. Deze kennis en kunde zetten wij graag om in passend advies.

Advies voor private en publieke partijen
Wij delen onze kennis en ervaring met private en publieke partijen die initiatieven hebben op toeristisch/recreatief gebied. Ons advies richt zich op planologie, procedures, organisatie, structuur, financiën, techniek, exploitatie, beheer en onderhoud.

Onze werkwijze
Afhankelijk van het type advies stellen wij een projectteam samen waarbij wij werknemers vanuit verschillende disciplines samenbrengen. De volledige levenscyclus met alle facetten van het project nemen wij hierbij in beschouwing: dit loopt van een quickscan naar een haalbaarheidsonderzoek met vervolgens ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud. Ook zijn wij altijd bereid vrijblijvend onze ervaringen met u te delen.

Enkele voorbeelden

 • Op verzoek van Dienst Landelijk Gebied heeft Uit®waarde een advies geschreven voor het beheer en onderhoud van een aantal cultuurhistorische objecten langs de Diefdijk.
 • In het kader van het Lingekwartier heeft Uit®waarde een advies geschreven voor het verleggen van een fietspad en het zoeken van geschikte locaties voor Park & Bike.
 • Voor het Fietsroutenetwerk: uitbreiden of verleggen van het netwerk.
 • Adviezen voor wandelroutes.
 • Het ontwikkelen en plaatsen van struinommetjes in de uiterwaarden van de Waal, Maas en Rijn voor het RBT KAN.
 • Het schrijven van een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe veerverbinding voor de gemeenten Rhenen en Buren.
 • Het opstellen van een rapport voor beheer van objecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie in opdracht van Dienst Landelijk Gebied.
 • © Copyright 2020 Uit®waarde
 • Postbus 6139
 • 4000 HC Tiel
 • Telefoon 0344 - 68 16 44
 • E-mail info@uiterwaarde.nl
 • Meer informatie?
 • Contact