Het Routebureau, daar vaart u goed bij!

Realisatie veerverbinding

Als de haalbaarheidsstudie aangeeft dat er goede mogelijkheden zijn en beide oevergemeenten hebben besloten om de veerverbinding te realiseren en de financiering rond hebben, krijgt Uit®waarde de opdracht het pontje ook daadwerkelijk in de vaart te brengen.

Plan en aanvraag vergunningen
In overleg met Rijkswaterstaat, waterschap, gemeenten en andere betrokken partijen (zoals grondeigenaren) wordt het plan gemaakt voor dit veer. De vergunningen worden aangevraagd. Als we het eens zijn over de locatie, de oevervoorzieningen en het bijbehorende type vaartuig, gaan we aan de slag.

Keuze pont
Beschikken we over voormalige veerstoepen, dan wordt het een voorlader c.q. een pont met een klep. Moet er gewerkt worden met drijvende steigers, een dekschuit met loopbrug, dan zoeken we een zijlader. Ook het gehele voortraject neemt Uit®waarde ter hand.

Werving, selectie en opleiding vrijwilligers
Ondertussen worden de juiste vrijwilligers gezocht en opgeleid op aspecten van veiligheid, BHV en EHBO. Elke rivier stelt zijn eigen eisen aan de bemanning. Met vereende krachten wordt naar de ingebruikname toegewerkt.

Na de realisatie is ook de exploitatie van de veerverbinding bij ons in deskundige handen.

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact