Bent u toeristisch-recreatieve ondernemer?

Zakelijk

Uit®waarde beschikt over een schat aan kennis en ervaring die wij delen met en inzetten voor private en publieke partijen die initiatieven hebben op het gebied van recreatie en toerisme. Wij zijn een waardevolle partner en gaan graag de samenwerking aan.

Uit®waarde werkt samen met overheden en bedrijfsleven om recreatieve en toeristische initiatieven te ontwikkelen.

Ruimte voor recreatie
Wij bieden ruimte voor recreatie! Vanwege de aanwezige bestemming lenen onze terreinen zich uitermate goed voor recreatieve exploitaties. Op onze recreatiegebieden bevinden zich tal van ondernemers aan wie wij grond en/of opstallen verhuren en verpachten. Dit zijn onder andere campings, jachthavens, agrariërs, evenementenorganisaties, restaurants, pannenkoekenhuizen, Pitch & Putt-banen, (voet)golfbanen, kiosken en zeilscholen.

Steun aan ondernemers
Wij ondersteunen graag beginnende ondernemers en bestaande die willen groeien. Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Zo nodig werken wij samen met de initiatiefnemer aan het op maat brengen van de bestemming, de aanvraag van de bouwvergunning en eventueel andere benodigde vergunningen. Wij kunnen kortlopende huurcontracten bieden tot en met langjarige erfpachtovereenkomsten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij mee investeren in de ontwikkeling waarbij zelfs financiële participaties tot de mogelijkheden behoren.

Interesse
Gronden en objecten kopen, pachten of huren op onze recreatiegebieden Uit®waarde biedt ruimte voor recreatie!

Vanwege de geldende bestemming lenen onze terreinen zich uitermate goed voor recreatieve exploitaties. Op onze recreatiegebieden bevinden zich tal van ondernemers aan wie wij grond en/of opstallen verhuren en verpachten. Dit zijn onder andere campings, jachthavens, maar ook agrariërs, evenementenorganisaties, restaurants, pannenkoekenhuizen, Pitch & Putt-banen, (voet)golfbanen, kiosken en zeilscholen.

Als u interesse heeft in het gebruik van een mogelijke locatie op een van onze gebieden, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Uit®waarde.nl, met daarbij een vermelding van uw (bedrijfs)naam, het object waarin u interesse heeft, een globale omschrijving van de door u beoogde ontwikkeling en eventuele referenties waaruit uw ervaring met exploitatie van soortgelijke recreatie blijkt.

Uit®waarde zal met geïnteresseerden in gesprek gaan op volgorde van binnenkomst. Hierbij is de datum en het tijdstip van binnenkomst van uw aanmeldingsmail leidend. Indien wij reeds met een gegadigde in gesprek zijn over een kavel waarin u interesse heeft, wordt u geregistreerd op een wachtlijst. Indien met de voorgaande gegadigde geen overeenstemming is bereikt, nemen wij contact met u op. Indien Uit®waarde wel overeenstemming bereikt met een andere partij, stellen wij u hiervan op de hoogte.

  • © Copyright 2023 Uit®waarde
  • Postbus 6139
  • 4000 HC Tiel
  • Telefoon 0344 - 68 16 44
  • E-mail info@uiterwaarde.nl
  • Meer informatie?
  • Contact