zakelijk_1.jpg
Zakelijk
zakelijk_2.jpg
Zakelijk
zakelijk_4.jpg
Zakelijk
zakelijk_5.jpg
Zakelijk

Realisatie veerverbinding

Als de haalbaarheidsstudie aangeeft dat er goede mogelijkheden zijn en beide oevergemeenten  hebben besloten om de veerverbinding te realiseren en de financiering rond hebben, krijgt Uit®waarde de opdracht het pontje ook daadwerkelijk in de vaart te brengen.

Plan en aanvraag vergunningen

In overleg met Rijkswaterstaat, waterschap, gemeenten en andere betrokken partijen (zoals grondeigenaren) wordt het plan gemaakt voor dit veer. De vergunningen worden aangevraagd. Als we het eens zijn over de locatie, de oevervoorzieningen en het bijbehorende type vaartuig, gaan we aan de slag.

Keuze pont

Beschikken we over voormalige veerstoepen, dan wordt het een voorlader c.q. een pont met een klep. Moet er gewerkt worden met drijvende steigers, een dekschuit met loopbrug, dan zoeken we een zijlader. Ook het gehele voortraject neemt Uit®waarde ter hand.

Werving, selectie en opleiding vrijwilligers

Ondertussen worden de juiste vrijwilligers gezocht en opgeleid op aspecten van veiligheid, BHV en EHBO. Elke rivier stelt zijn eigen eisen aan de bemanning. Met vereende krachten wordt naar de ingebruikname toegewerkt.

Uiterwaarde zakelijk
 
Uiterwaarde zakelijk